Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded

Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded määruses kehtestatakse väikeses koguses loomsete ja mitteloomsete esmatoodete müügiks pakkumise, müümise või muul viisil tasu eest või tasuta üleandmise (edaspidi turustamine) hügieeninõuded. Nimetatud hügieeninõuded kehtestatakse turustamise kohta tootjalt otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale, sealhulgas toitlustusettevõtjale, kes oma Eestis asuvast jaekaubandusettevõttest, sealhulgas toitlustusettevõttest, turustab
need tooted otse tarbijale.

Määruse täistekst on leitav www.riigiteataja.ee/akt/1039970