MES hakkab kalandussektorile laenu andma

Valitsus andis tänasel istungil Maaeluministeeriumile nõusoleku Maaelu Edendamise SA-ga halduslepingu sõlmimiseks, mille järgi hakkab sihtasutus kalandussektori ettevõtjatele väljastama laene Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 vahenditest.

Täistekst www.agri.ee/et/uudised/mes-hakkab-kalandussektorile-laenu-andma