PERK

PERKi kasutamiseks on kasutajal võimalik valida, millises seadmes ta soovib rakendust kasutada. Soovituslik on kasutada nutiseadet, sest kasutajamugavus on oluliselt parem kui näiteks sülearvutis.

PERKi arendades on pööratud tähelepanu kasutajamugavusele, et kaluril oleks andmeid lihtne sisestada ka ekstreemsetes tingimustes. Rakendus on kujundatud nii, et eksimise võimalus oleks minimaalne.

PERKi teenus on saadaval nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Rakenduse ülesehitus lähtub püügist tulenevatest tegevustest. Kalur ei pea enam püügipäeviku lehti posti teel saatma või füüsiliselt ameti esindusse viima. Samuti ei pea kalur püügiloale esindusse järele minema – kogu vajalik informatsioon on nähtav nutiseadmes. Säästetud aega ja raha saab loa omanik suunata oma äritegevusse. Rakendus näitab kasutajale, millised sõnumid on asutusse kohale jõudnud ehk kui riik on andmed kätte saanud, ei pea kalur enam nende pärast muretsema.

PERKis saab iga püügil käigu kohta luua püügireisi. Teatud andmevälju (paat, sadam jne) saab seadistada nii, et neid ei pea igal püügireisil uuesti täitma. Rakendus toetab GPSi, mis võimaldab kaluril märkida ka püügivahendite koordinaate. Mitme püügiloa alusel püütud kalakoguseid saab kombineerida, et nendega tehinguid sooritada.

Kalur saab kala endale üle anda ja arvele võtta ning hiljem partiisid müügiks kombineerida. Esmakokkuostjad ja kala transportijad saavad PERKi kasutajatelt ostetud või transporditud kala andmed esitada samuti kasutades PERKi rakendust.

PERKi kasutajaõiguse saamiseks peab ettevõtja täitma kalapüügiga seotud andmete elektroonilise esitamise taotluse ning määrama kasutajad, kellel on õigus ettevõtte nimel andmeid esitada.

Andmete esitamiseks volitatud töötaja lahkumisel ettevõttest tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada taotlus tema kasutajaõiguse lõpetamiseks ning määrata uus kasutaja.

Taotlused saate saata või viia Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna asukohajärgsesse esindusse.

Test-PERK asub aadressil perk-test.agri.ee

Rakenduse paigaldamiseks:

Androidi operatsioonisüsteemi kasutavate nutiseadmete omanikud saavad rakenduse alla laadida Google Play poest või vastavalt play.google.com/store/games.
iOS operatsioonisüsteemi kasutajad saavad rakenduse alla laadida vastavalt juhendile või kasutada vastavat perk.agri.ee.
Windows Phone’i operatsioonisüsteemi Metro kasutajad saavad rakenduse alla laadida vastavalt juhendile või kasutada vastavat perk.agri.ee.

Videojuhendid leiad siit pta.agri.ee/perk#videojuhendid