Üldinfo

Mittetulundusühing Liivi Lahe Kalanduskogu on asutatud 19. mail 2008.a. asutamislepinguga, millega kinnitati MTÜ põhikiri.

Äriregistrisse kanti MTÜ 10. juulil 2008.a.

Mittetulundusühing Liivi Lahe Kalanduskogu on vabatahtlikkuse alusel Pärnumaa kalanduspiirkonnas tegutsevate avaliku ja erasektori, kohalike sotsiaalmajanduslike huvide esindajate ning ühenduste poolt loodud iseseisev kasumit mittetaotlev ühendus, mis tegutseb kalandus-piirkonna säästva arengu korraldamise ning elukvaliteedi parandamise eesmärgil.

MTÜ tegevuspiirkond on Paikuse, Kihnu, Audru, Tahkuranna, Tõstamaa, Häädemeeste ja Varbla valdade ja Pärnu ning Sindi linna territoorium.