Tegevussuund 5 - sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine kaland

Investeeringuid sadamaala puhkeotstarbeliste ehitiste rajamiseks toetatakse maksimaalselt 20 000 eurot projekti kohta. Tualettruumide rajamist koos biopuhastiga toetatakse maksimaalselt 60 000 eurot projekti kohta. Ürituste korraldamist toetatakse maksimaalselt 10 000 eurot projekti kohta. Trükise koostamise maksimaalne toetus on 5 000 eurot projekti kohta ja toetatakse maksimaalselt 2 trükise väljaandmist programmperioodi jooksul. Investeeringuid püsiekspositsiooni ruumide rekonstrueerimiseks toetatakse maksimaalselt 25 000 eurot projekti kohta.

Taotlejaks võib olla:

  • KOV või KOV asutus (toetuse tegevus on üldsusele kättesaadav ja täidetud on üks kolmest kriteeriumist: kollektiivne huvi, kollektiivne toetuse saaja või innovaatiline kohalikul tasandil) – toetus 90%
  • Kalandussektori MTÜ (toetuse tegevus on üldsusele kättesaadav ja täidetud on üks kolmest kriteeriumist: kollektiivne huvi, kollektiivne toetuse saaja või innovaatiline kohalikul tasandil) – toetus 90%
  • MTÜ või SA – toetus 50%
  • KOV või KOV asutus – toetus 50%