Tegevussuund 3 - kalasadamate uuendamine

Strateegias on sätestatud eelisarendatavad sadamad - logistikakeskused: Võiste, Vana-Sauga, Liu, Lindi, Suaru, Lao ja Jaagupi.

Eelisarendamine on sadamate puhul seetõttu oluline, et rahastusperioodi 2014-2020 lõpuks on logistikakeskused korralikult välja arendatud nii, et piirkond on ühtlaselt kaetud multifunktsionaalsete keskustega, mis võimaldavad piirkonnas kala esmatöödelda ning tagatud on informatsioon kala turustamise kohta.

Teise kategooriasse kuuluvad sadamad, mis käesoleva strateegia mõistes järgnevad logistikakeskustele ning kus arendatakse välja kaasaegsed kala vastuvõtu võimalused koos esmakäitlemisega järgmistes kohtades: Sigatsuaru, Manija, Tõlli (Võidu), Värati, Ermistu, Peerni, Juheta, Raeküla, Suurna, Rannametsa, Võidu ja Treimani.

Taotlejaks võib olla:

  • Kalasadama pidaja, kes on kalandussektori MTÜ või SA meetme määruse tähenduses – toetus 80%
  • KOV või KOV asutus – toetus 100%
  • Kalandussektori mikroettevõtja, kes omab ajaloolist püügiõigust– toetus 50%