Tegevussuund - 5 Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine

Tegevussuuna üldine eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad kaasa traditsioonide säilimisele ja tutvustavad rannakultuuri laiale avalikkusele.

Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine tegevussuuna tegevuste elluviimiseks antakse toetust:
1. MTÜ või SA;
2. KOV üksus või KOV üksuse asutus;

Taotlusvoorus eraldatakse toetust ühele taotlejale:
▪ Maksimaalne toetus: üritused 15 000, lastelaagrid 10 000, investeeringud 20 000 eurot.

Toetuse määr:
▪ 90 % toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest