Tegevussuund - 4 Looduskeskkonna tingimuste parendamine

Tegevussuuna üldine eesmärk on toetada tegevusi, mis parendavad kohaliku tähtsusega kudealasid ja kalade rändeteid ning parendavad looduskeskkonda.

Looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuuna tegevuste elluviimiseks antakse toetust:
1. MTÜ või SA;
2. KOV üksus või KOV üksuse asutus;

Taotlusvoorus eraldatakse toetust ühele taotlejale:
▪ Maksimaalne toetus 20 000 eurot

Toetuse määr:
▪ 100 % toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest