Tegevussuund - 3 Majandustegevuse mitmekesistamine

Tegevussuuna üldine eesmärk on toetatakse tegevusi, mis aitavad suurendada ranna- ja sisevete kalurite sissetulekuid, laiendada olemasolevaid kõrvaltegevusi ning laieneda teistesse majandussektoritesse.

Majandustegevuse mitmekesistamine tegevussuunas antakse toetust mikroettevõtjale:
1. kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba ja kes tegeleb piisaval määral majandustegevusega kalapüügi tegevusalal. 

Vaata siit, kas saad toetust taotleda. Kui oled tabelis roheline, siis on piisav majandustegevus kalapüügist olemas docs.google.com/spreadsheets/d/1GUnIYzePtcHEcMexLGmvqjA-9BScVev7YMOdF4aT4WQ/edit

Taotlusvoorus eraldatakse toetust ühele taotlejale:
▪ Maksimaalne toetus 100 000 eurot

Toetuse määr:
▪ 50 % toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest
▪ Päikeseenergia kasutuselevõtmisega seotud tegevuste elluviimisel on toetuse maksimaalne määr 50 % tegevuse abikõlblikest kuludest.