Pariisi toidumess SIAL ja Normandia kalanduspiirkonna külastamine 2018

Koostööprojekti nimetus: Pariis SIAL toidumessi ja Normandia kalanduspiirkonna külastus.

Koostööpartnerid: Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ.

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Pärnumaa ja Peipsiääre kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

Koostööprojekti periood: messikülastus ja Normandia kalanduspiirkonna külastus toimus perioodil 22.10.18 - 28.10.18

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli pakkuda Läänemaa, Pärnumaa ja Virumaa kala väiketöötlejatele ja kutselistele kaluritele võimalust külastada maailma suurimat toidumessi ja tutvuda Normandia kalandusega.


Projekti tulemused: kokku osales messikülastusel 30 isikut
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 8 osalejat
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 10 osalejat
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 12 osalejat

Osalejad said hea ülevaate uuematest trendidest toidutootmise arengutest maailmas (messikülastus). Osalejad said hea ülevaate kalanduse traditsioonidest Normandias. Kalandus ja merendusalastest uuringutest, kalapüügikorraldusest, kvootide jaotusest Normandias. Tutvuti kalapüügi aluste ja püügivahenditega ning kala otseturustamise võimalustega. Tugevnesid Pärnumaa, Läänemaa ja Peipsiääre kalanduskogukodade omavahelised suhted.