MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 16. november 2023.a. kell 15.00 Hestia Hotel Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu,

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 16. november 2023.a. kell 15.00 Hestia Hotel Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saalis Palanga.

Päevakorras:

1. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu põhikirja muudatuste kinnitamine
2. 2024.a. räime püügivõimaluste jaotamine
3. Pärnumaa kalanduspiirkonna perioodi 2023-2027 finantsvahendite jaotus
4. Muud küsimused

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee