MTÜ liikmeks vastuvõtmise, väljaarvamise ja väljaastumise kord

 MTÜ liikmeks vastuvõtmise ning MTÜ-st väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord on sätestatud MTÜ põhikirjas peatükis II 

docs/file/MTY_LLK_pohikiri_kodulehele_06_06_16.pdf