Meresõiduohutuse seadus

Meresõiduohutuse seadus reguleerib laevade ja väikelaevade ning muude veesõidukite meresõiduohutust ja laevatatavatel sisevetel sõidu ohutust ning laevade turvalisust ja laevaliikluse ohutuse tagamist veeteedel

Kehtiv seadus on leitav siit: www.riigiteataja.ee/akt/MSOS