Kinnitatud rakenduskava 2016

Kinnitatud rakenduskava 2016

 2016.a. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu ÜK ja PRIA rakenduskava