Kalapüügiseadus

Kalapüügiseaduse eesmärk on:
1) tagada kala- ja veetaimevaru kaitse ja säästlik kasutamine lähtuvalt rahvusvaheliselt tunnustatud
kohuseteadliku kalanduse põhimõtetest;
2) tagada kala- ja veetaimevaru taastumisvõime ja veekogude tootlikkus;
3) vältida ebasoodsaid muutusi veekogu ökosüsteemis.

kalapüügiseaduse terviktekst on leitav siit: www.riigiteataja.ee/akt/130062023023