Kalapüügieeskiri

Kalapüügieeskiri reguleerib kalapüüki siseveekogudes, piiriveekogudes, sise- ja territoriaalmeres ja majandusvööndis ning agarikupüüki meres.

Kalapüügieeskirja terviktekst on leitav siit: www.riigiteataja.ee/akt/129112023002