Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu määrus kehtestab merelt sadamasse tuleva Eesti kalalaeva kapteni teate esitamise aja, korra ning esitatavate
andmete nimistu.