Infomaterjal "Kala ja kalandustoodete käitlemine"

Infomaterjal "Kala ja kalandustoodete käitlemine"

www.kalateave.ee/images/pdf/Kala_ja_kalandustoodete_käitlemine.pdf

Kalanduse Teabekeskuse toel on valminud trükis "Kala ja kalandustoodete käitlemine".

Infomaterjali eesmärk on kirjeldada, kuidas käidelda kala pärast püüki ning toota sellest kvaliteetseid ja ohutuid tooteid. Infomaterjal põhineb Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidel.

Infomaterjalis on järgmised peatükid:

Kala püük, lossimine ja vedu.
Väikeses koguses värske kala turustamine.
Suures koguses kala turustamine.
Kvaliteetsete ja ohutute kalandustoodete tootmine.
Kala ja kalandustoodete kvaliteedi tagamine.
Kalakäitlemise meetodid.

Paberkandjal trükist küsige Liivi Lahe Kalanduskogu büroost, Liiva 2C/37, Pärnu (info@kalanduskogu.ee, telefon 523 6227).