Huvirühm 5 - füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu eelpoolmainitud huvirühmadesse

 1. Aivar Merila
 2. Kalatex MTÜ
 3. Lindi Külaselts MTÜ
 4. Lindi Sadamaarendus MTÜ
 5. Liu Sadamaarendus MTÜ
 6. Peerni Sadamaarendus MTÜ
 7. Piret Hansson
 8. Pärnumaa Kalurite Ühing MTÜ
 9. Rannakalad MTÜ
 10. Tahku Rannarahvas MTÜ
 11. Võiste Sadamaühing MTÜ
 12. Võiste Sadamaarendus MTÜ
 13. Ühinenud Rannarahvas MTÜ
 14. Madis Mardu
 15. Eerik Kurs