Huvirühm 5 - füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu eelpoolmainitud huvirühmadesse

 1. Aivar Merila
 2. Geit-Sander Taggo
 3. Jaagupi Vabatahtlik Merepääste Selts MTÜ
 4. Kalatex MTÜ
 5. Lindi Külaselts MTÜ
 6. Lindi Sadamaarendus MTÜ
 7. Liu Sadamaarendus MTÜ
 8. Peerni Sadamaarendus MTÜ
 9. Piret Hansson
 10. Pärnumaa Kalurite Ühing MTÜ
 11. Pärnukoha MTÜ
 12. Pärnumaa Rannakalurite Ühing MTÜ
 13. Rannakalad MTÜ
 14. Tahku Rannarahvas MTÜ
 15. Võiste Sadamaühing MTÜ
 16. Võiste Sadamaarendus MTÜ
 17. Ühinenud Rannarahvas MTÜ
 18. Ülar Eha
 19. Madis Mardu
 20. Eerik Kurs