Huvirühm 1 - kohaliku omavalitsuse üksused

  1. Häädemeeste Vallavalitsus
  2. Kihnu Vallavalitsus
  3. Pärnu Linn