Fish International Bremen 2018

Koostööpartner: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Pärnumaa kala väiketöötlejad, kutselised kalurid ja kalandus-kogukonnad.

Koostööprojekti periood: messikülastus toimus perioodil 25.02.18 - 27.02.18

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli pakkuda Läänemaa ja Pärnumaa kala väiket-öötlejatele ja kutselistele kaluritele võimalust külastada Saksamaa suurimat kalandusmessi.

Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 32 isikut
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 15 osalejat
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat
Kalanduse teabekeksus 1 osaleja

Osalejad said hea ülevaate uuematest trendidest kalatöötlemisseadmete arengutest Euroopas, samuti saadi hea ülevaade erinevatest kalatoodetest mida Euroopa turgudel pakutakse. Messil oli võimalik saada ülevaade toodete pakendamise võimalustest. Tugevnesid Pärnumaa ja Läänemaa kalanduskogukodade omavahelised suhted.

Fotod Margus Medell ja Esta Tamm