Brüsseli kalandusmessi Seafood Expo Global külastus 2019

Koostööprojekti nimetus: Brüsseli kalandusmessi Seafood Expo Global külastus.

Koostööpartner: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts.

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

Koostööprojekti periood: messikülastus toimus perioodil 07.05.19 - 08.05.19

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli pakkuda Läänemaa ja Pärnumaa kala väiketöötlejatele ja kutselistele kaluritele võimalust külastada maailma suurimat kalandusmessi.

Projekti tulemused: kokku osales messikülastusel 12 isikut
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 6 osalejat
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 6 osalejat


Osalejad said hea ülevaate uuematest trendidest kalatöötlemisseadmete arengutest Euroopas, samuti saadi hea ülevaade erinevatest kalatoodetest mida maailma turgudel pakutakse. Messil oli võimalik saada ülevaade toodete pakendamise võimalustest. Messi külastajad said sõlmida koostööleppeid. Tugevnesid Pärnumaa ja Läänemaa kalanduskogukodade omavahelised suhted.
Ülevaade messist https://www.seafoodexpo.com/global/