Barcelona kalandusmessi külastus 2022

 
Koostööprojekti nimetus: Barcelona kalandusmessi Seafood Expo Global külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, MTÜ Saarte Kalandus, MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Virumaa, Saaremaa, Peipsi ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

Koostööprojekti periood: messikülastus toimus perioodil 25.04.22 - 28.04.22

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli pakkuda rannakalanduses tegutsevatele kala väiketöötlejatele ja kutselistele kaluritele võimalust külastada maailma suurimat kalandusmessi.

Projekti tulemused: kokku osales messikülastusel 27 isikut
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 6 osalejat
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 6 osalejat
MTÜ Saarte Kalandus 6 osalejat
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 6 osalejat
MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts 2 osalejat

Osalejad said hea ülevaate uuematest trendidest kalatöötlemisseadmete arengutest Euroopas, samuti saadi hea ülevaade erinevatest kalatoodetest mida maailma turgudel pakutakse. Messil oli võimalik saada ülevaade toodete pakendamise võimalustest. Messi külastajad said sõlmida koostööleppeid. Tugevnesid osalevate kalanduskogukodade omavahelised suhted.
Ülevaade messist https://www.seafoodexpo.com/global/