Avatud Kalasadamate päev 2023

Koostööprojekti nimetus: Avatud kalasadamate päev Võiste ja Lindi sadam.

Koostööpartner: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond,

Koostööprojekti sihtrühm: Laiem avalikkus

Koostööprojekti periood: Avatud kalasadamate päev toimus 29. aprill 2023.a. ning avatud olid järgmised sadamad:

Läänemaal - Virtsu kalasadam, Sviby sadam.
Pärnumaal - Võiste sadam ja Lindi Sadam
Võrtsjärve – Jõesuu sadam.
Peipsi - Kolkja sadam ja Varnja sadam.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli tutvustada laiemale avalikkusele kalasadamate ja kalurite tööd. Suurendada kala tarbimist ning pakkuda uusi ning põnevaid retsepte.

Projekti tulemused: koostööprojekti tulemusena külastas Pärnumaa Võiste kalasadamat ca 1 000 ja Lindi kalasadamat ca 2 000 külastajat. Kogu Eesti kalasadamaid külastas ca 32 000 inimest.