Avatud kalasadamate päev 2022

Koostööprojekti nimetus: Avatud kalasadamate päev Võiste ja Lindi sadam.

Koostööpartner: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, MTÜ Hiiukala, MTÜ Saarte Kalandus, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond,

Koostööprojekti sihtrühm: Laiem avalikkus

Koostööprojekti periood: Avatud kalasadamate päev toimus 30. aprill 2022.a. ning avatud olid järgmised sadamad:

Läänemaal - Virtsu kalasadam, Sviby sadam.
Pärnumaal - Võiste sadam ja Lindi Sadam
Virumaal – Toila ja Eisma sadam
Võrtsjärve – Limnoloogiakeskuse sadam.
Peipsi - Kolkja sadam ja Varnja sadam.
Hiiumaal – Roograhu ja Kõrgessaare sadam
Saaremaal – Turja sadam.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli tutvustada laiemale avalikkusele kalasadamate ja kalurite tööd. Suurendada kala tarbimist ning pakkuda uusi ning põnevaid retsepte.

Projekti tulemused: koostööprojekti tulemusena külastas Pärnumaa Võiste kalasadamat ca 1 500 ja Lindi kalasadamat ca 3 000 külastajat. Kogu Eesti kalasadamaid külastas ca 35 000 inimest.