Pärnumaa Kalanduspiirkonna strateegia 2030+ kinnitamise üldkoosolek

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu strateegia kinnitamise üldkoosolek toimub 15. veebruaril 2024.a. kell 15.00 Hestia Hotel Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saalis Palanga.

Päevakorras:

1. Pärnumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia aastani 2030+ tutvustamine ja kinnitamine
2. Liivi Lahe Kalanduskogu projektitoetuse taotluse menetlemise ja hindamise kord tutvustamine ja kinnitamine
3. Projektitaotluste taotlusvooru toimumise aeg ja tegevussuundade eelarve kinnitamine
4. Muud küsimused.

Päevakorras olevate materjalidega on võimalik tutvuda www.kalanduskogu.ee/307

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee