Arengustrateegia muudatus 31.07.2017

Valmis strateegia muudatus. Palun tutvuda uue strateegia versiooniga lisatud failis.

Failis final on muudatused toodud välja sinisega, et oleksid kergemini leitavad.