MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek 29. november 2016

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek 29. novembril kell 10 hotelli Strand Lahe saalis Pärnus Tammsaare pst 35.
Päevakorras:

  •  MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu I taotlusvooru projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse  tutvustamine ja kinnitamine.
  • Ettepanek anda toetust rohkem kui 60 000 euro projektitaotluste kinnitamine.
  • Hindamiskomisjoni liikmete asendamine
  • MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2017-2019 tutvustamine ja vastuvõtmine
  • Muud küsimused

Strateegia rakenduskavaga aastateks 2017-2019 on võimalik tutvuda alates 1. novembrist kalanduskogu kodulehel peamenüü LL Kalanduskogu alammenüü Rakenduskava.

Päevakorras olevate muude dokumentidega on võimalik tutvuda 7 päeva enne koosolekut MTÜ liivi Lahe Kalanduskogu büroos Liiva 2C737 ja kodulehel pdf-kujul.