Tegevussuund 4 - koelmualade loomine või taastamine

Taotlejaks võib olla:

  • mittetulundusühing, sihtasutus, kohalik omavalitsus või kohaliku omavalitsuse üksus - toetus 100%

Kui taotlejaks on mittetulundusühing või sihtasutus, on taotleja põhikirjaline eesmärk kalavarude kaitse ja säilitamisega.