Tegevussuund 1 - kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

Investeeringuid toetatakse maksimaalselt 100 000 € taotlusvoorus projekti kohta. Külmikveokil maksimaalselt toetus ühe projekti kohta 20 000 € abikõlblike kulude kohta. Toetatav on ainult 1 külmikveok programmperioodi jooksul ühele taotlejale.

Taotlejaks võib olla:

  • Kalandussektori mikroettevõtja, kes omab ajaloolist püügiõigust ja tegutseb rannakalanduses – toetus 60%
  • Kalandussektori TÜ, kelle liikmeteks on vähemalt 5 kalandussektori mikroettevõtjat, kes omavad ajaloolist püügiõigust ja tegutsevad rannapüügil – toetus 70%