Tähelepanekud 2016.a. I taotlusvooru hindamisest

 Hindamiskomisjon toob välja olulisemad tähelepanekud 2016.a. I taotlusvooru puuduste kohta.