Strateegia Rakenduskava 2017-2019 muudatuse eelnõu 27.06.19 ja kinnitatud muudatus