Rakenduskava 2017-2019 muudatuse 20.12.18_eelnõu ja kinnitatud muudatus