Rakendukava 2022.a. muudatuse eelnõu, kinnitatud 16.03.2022.a. üldkoosoleku ja PRIA poolt