MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu teabepäev 04. oktoober ja taotlusvooru avanemine

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu korraldab 04. oktoobril 2016.a. teabepäeva, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda. PRIA riigihangete spetsialist tutvustab riigihangete nõudeid ja riigihanke korraldamise vajadust.

Teabepäev toimub kell 10.00-16.00 Hotell Strand konverentsikeskuse Lahe saalis

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 31. september e-mailile: info@kalanduskogu.ee

17. oktoobrist 2016.a. hakkab MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu vastu võtma 2016.a. projektitoetuste taotlusi.

Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada 17.-24. oktoober 2016.a. tööpäevadel kella 10.00 - 15.00 MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu (LLKK) büroos, aadressil Liiva 2C/37, Pärnu. Postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 24. oktoobri 2016.a kuupäeva postitemplit, e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile info@kalanduskogu.ee hiljemalt 24. oktoober 2016.a kella 17.00-ks.

2016.a. taotlusvooru projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Pärnumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2020+" tegevussuundades:

Täpsema info leiad failist: