MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 28. mail 2020.a. kell 15.00 Hotelli Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saalis La

 
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 28. mail 2020.a. kell 15.00 Hotelli Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saalis Lahe.

Päevakorras:

1. Ettepanek anda toetust rohkem kui 60 000 euro projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/strateegia-muudatus-060520_eelnou
3. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2020 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/strateegia-2020-rakenduskava-muudatuse-eelnou-060520
4. 2019.a. revisjonikomisjoni aruanne
5. 2019. aasta MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu aastaaruande kinnitamine 
6. MTÜ 2020.a. liikmemaksude kinnitamiseks
7. Muud küsimused

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee