MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek ja teabepäev toimub 16.03.2022.a.kell 14.00 hotell Strand Pirita saal

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu korraldab ÜLDKOOSOLEKU ja TEABEPÄEVA
16. märtsil kell 14 hotelli Strand Pirita saalis (Tammsaare pst 35, Pärnu)

Päevakord:
1. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2022 tutvustamine ja kinnitamine
3. Ettepanek anda toetust rohkem kui 60000 euro projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine

4. 2021. a revisjonikomisjoni aruanne
5. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

6. Programmperioodi 2021–2027 ettevalmistamine
7. Muud küsimused

Teabepäeval tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid, toetuse taotlemise tingimusi ja korda, samuti strateegia muudatusi ja ePRIA keskkonnas taotlemisega tekkinud küsimusi.