MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu avab 2021.a. I taotlusvooru 10. veebruaril 2021.a.

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu avab 2021.a. I taotlusvooru 10. veebruaril 2021.a.


Projektitoetuse taotlusi saab esitada 10.-20. veebruar (kuni kl 23.59) 2021.a läbi e-pria järgmisel lingil: epria.pria.ee/login/#/login

Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, siis palume ühendust võtta PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info@pria.ee. Juhendi leiab ka www.kalanduskogu.ee/abimaterjal-toetuse-taotlejale

2021.a. I taotlusvooru projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Pärnumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2020+” tegevussuundades:

Tegevussuund Summa eurodes
Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine 231 251,63
Mitmekesistamine 190 000,00
Kalasadamate uuendamine 40 000,00
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja
merenduse kultuuripärandi edendamine kalanduspiirkonnas
30 000,00
KOKKU 491 251,63

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegiale 2020+ ja Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ poolt esitatud nõuetele.
Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, nõuab LLKK vajalike andmete ja dokumentide esitamist.
Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia 2020+, Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, juhend projektitoetuse taotluse täitmiseks e-PRIAs www.kalanduskogu.ee/juhend-taotlejale , Liivi Lahe Kalanduskogu projektitoetuste taotluse menetlemise korra, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda LLKK kodulehel.


Nõustamiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks palun pöörduda info@kalanduskogu.ee või telefonil +372 523 6227, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevjuht Esta Tamm poole.