Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 11. aprill 2019.a. kell 15.00

 
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 11. aprill 2019.a. kell 15.00 Hotelli Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saalis Pirita.

Päevakorras:

1. Ettepanek anda toetust rohkem kui 60 000 euro projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2017-2019 vabanenud vahendite tegevussuundade vahelise jaotuse ettepanekute tegemine ja kinnitamine.
3. Muud küsimused

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee