Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek 20. detsember kell 15:00

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek
20. detsembril kell 15 Pärnus hotelli Strand Pirita saalis (Tammsaare pst 35)

Päevakord:
1. Veeteede Amet – laeva lootsimine

2. Keskkonnaministeerium - tutvustab oma pikemaid perspektiive
3. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 2018. a II taotlusvooru projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine
ja kinnitamine
4. Ettepanek anda toetust rohkem kui 60 000 eurot projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
5. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine
6. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2017–2019
muudatuste tutvustamine ja kinnitamine
7. Muud küsimused

Päevakorras olevate dokumentidega on võimalik tutvuda 7 päeva enne koosolekut
Liivi Lahe Kalanduskogu büroos Liiva 2c/37 ja kodulehel pdf-kujul.
Lisainfo Esta Tamm 514 9259, info@kalanduskogu.ee