Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek 19. aprill 2018

 MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 19. aprillil 2018.a. kell 15.00 Hotelli Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saal täpsustub.

Päevakorras:
1. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 2018.a. I taotlusvooru projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine
2. Ettepanek anda toetust rohkem kui 60 000 euro projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
3. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine
4. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2017-2019 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine
5. 2017.a. revisjonikomisjoni aruanne
6. 2017. aasta MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu aastaaruande kinnitamine
7. MTÜ 2018.a. liikmemaksude kinnitamiseks
8. Hindamiskomisjoni volituste pikendamine
9. Revisjonikomisjoni volituste pikendamine
10. Muud küsimused


Päevakorras olevate dokumentidega on võimalik tutvuda 7 päeva enne koosolekut MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu büroos Liiva 2C/37 ja kodulehel pdf kujul.
Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee