Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek 30. aprill 2021 kell 17.00

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega jääb üldkoosolek 16. aprillil ära ja lükkub edasi.

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 30. aprillil 2021.a. kell 17.00 Hotelli Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saalis Jurmala.

Päevakorras:

1. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/arengustrateegia-muudatuse-eelnou_300421
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2021 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/rakenduskava--2021a-muudatuse-eelnou-160421a--uldkoosolekule
3. Ettepanek anda toetust rohkem kui 60 000 euro projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
4. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu juhatuse liikme tagasiastumine avalduse alusel.
5. 2020. a revisjonikomisjoni aruanne
6. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine
7. Programmperioodi 2021-2027 ettevalmistamine
8. Muud küsimused

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee