Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek 05. september kell 16:00

 
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 05. septembril 2017.a. kell 16.00 Hotelli Strand Lahe saalis, Tammsaare pst 35, Pärnu.

Päevakorras:
1. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine
2. Muud küsimused

Päevakorras olevate dokumentidega on võimalik tutvuda MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu büroos Liiva 2C/37 ja kodulehel www.kalanduskogu.ee/arengustrateegia-muudatus

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee