2018.a. I taotlusvoor 12-19. veebruar

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu avab 2018.a. I taotlusvooru 12. Veebruaril 2018.a.


Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada 12.-19. veebruar 2018.a. tööpäevadel kella 10.00 – 15.00 MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu (LLKK) büroos, aadressil Liiva 2C/37, Pärnu. Postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 19. veebruar 2018.a kuupäeva postitemplit, e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile info@kalanduskogu.ee hiljemalt 19. veebruar 2018.a kella 17.00-ks.

Tegevussuund
Summa eurodes
Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine 535362,18
Mitmekesistamine 346147,63
Kalasadamate uuendamine 525274,34
Koelmualade loomine või taastamine 97824,33
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine kalandus-piirkonnas 67724,54
KOKKU
1572333,02


Projektitoetuse taotlused peavad vastama Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegiale 2020+ ja Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ poolt esitatud nõuetele.
Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, nõuab LLKK vajalike andmete ja dokumentide esitamist.
Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia 2020+, Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, Liivi Lahe Kalanduskogu projektitoetuste taotluse menetlemise korra, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda LLKK kodulehel.


Juhime tähelepanu, et muutunud on ka taotlusvorm, mille leiate meie kodulehelt http://kalanduskogu.ee.klient.veebimajutus.ee/projektitoetuse-taotlemine