Kalanduskogu programmperioodi 2021-2027 arengustrateegia ettevalmistus

Lugupeetud Liivi Lahe Kalanduskogu piirkonna rannakalurid kalandusettevõtjad ja kõik huvilised!

Liivi Lahe Kalanduskogul on plaanis koostada programmperioodi 2021-2027 arengustrateegia.

Eelmiste strateegiate koostamisest on möödas hea hulk aega ning nii mõnigi probleemkoht on leidnud lahenduse. Paljud mõtted on tänases valguses muutunud või leidnud uue vormi. Soovime kuulda uusi ideid ja kaardistada Teie ootused meie piirkonna arendamisel.

Koosolekutel koostame piirkonna SWOT analüüsi, selgitame välja piirkonna vajadused, püüame määratleda ja püstitada uued eesmärgid ning kaardistame piirkonna ning kalurite jaoks vajalikud tegevused.

Sellest tulenevalt planeerib Liivi Lahe Kalanduskogu kohtuda piirkonnas tegutsevate rannakalurite, kalandusettevõtjate, kohalike omavalitsuste esindajate, MTÜ-de eestvedajate ja kõikide huvilistega, kellele on südamelähedane Pärnumaa rannaelu arendamine ja rannakalanduse jätkusuutlikkus, et selgitada välja piirkonna arenguvajadused.
Pärast arutelusid hakkab tööle strateegia koostamise töögrupp.

Liivi Lahe Kalanduskogu strateegia arutelu ja ettepanekute koosolekud piirkondades.

18. jaanuar kell 17.00 Häädemeeste vald, Tahku tare, Tahkuranna küla
19. jaanuar kell 17.00 Pärnu linn, Hotell Strand, Pirita saal, Tammsaare tee 35
8. veebruar kell 17.00 Audru osavald, Pärna allee 7, Audru osavallakeskuse saal
3. veebruar kell 17.00 Tõstamaa osavald, Tõstamaa Rahvamaja saal, Varbla mt 3
27. jaanuar kell 17.00 Kihnu vald, Kihnu Rahvamaja

Ootame aktiivset osavõttu, et meie strateegia saaks võimalikult hea ja kõik olulised teemad oleksid kajastatud!
MEIE ISE KUJUNDAME OMA PIIRKONNA NÄO!

NB! Kes tunneb ennast tõbisena peab koju jääma! Strateegia koosolekul osalemiseks on vajalik COVID-tõendi esitamine enda nakkusohutuse tõendamiseks (vaktsineeritus, läbipõdemine) vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtivale korraldusele.