Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

NB! Hoia alles ka kogu kirjavahetus PRIA-ga ning köida projekti dokumetatsioon ühte kausta, nii on seda hiljem lihtne leida.