Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia 2027+ avalik arutelu

 Lugupeetud Liivi Lahe Kalanduskogu piirkonna rannakalurid, kalandusettevõtjad ja kõik huvilised!

Liivi Lahe Kalanduskogu kutsub teid osalema „Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia 2027+“ avalikul arutelul, mis toimub 1. veebruaril kell 15 asukohas Hestia Hotel Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saal Palanga, kus on plaanis

  • määruse perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse tutvustus
  • strateegias planeeritud tegevussuundade tutvustus koos tegevussuundade eesmärkide
    ning rahaliste vahenditega

Ootame aktiivset osavõttu, et meie strateegia saaks hea ja et meie piirkonna arenguks olulised teemad oleksid kajastatud!

Pärast strateegia avaliku arutelu koosolekut on võimalik teha strateegiasse ettepanekuid kuni 4. veebruarini.

Strateegia vastuvõtmine ja kinnitamine on planeeritud üldkoosolekul 15. veebruaril.

Lisainfo Esta Tamm, 514 9259 info@kalanduskogu.ee