MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 15. juunil 2022. a kell 17 hotelli Strand Pirita saalis (Tammsaare pst 35, Pär

 Päevakorras:
1. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/arengukava-strateegiua-muudatuse-eelnou-15062022a
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2022
muudatuste tutvustamine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/rakenduskava-2022-muudatuse-eelnou-15062022a-uldkoosolekule
3. MTÜ 2022.a. liikmemaksude kinnitamine
4. Programmperioodi 2021–2027 ettevalmistamine, Visiooni, SWOT koostamine ja eesmärkide sõnastamine
5. Muud küsimused

Lisainfo: tel 514 9259, Esta Tamm, info@kalanduskogu.ee