2017.a. I taotlusvoor 6-13. märts

06. märtsist 2017.a. hakkab MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu vastu võtma 2017.a. projektitoetuste taotlusi.


Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada 06.-13. märts 2017.a. tööpäevadel kella 10.00 – 15.00 MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu (LLKK) büroos, aadressil Liiva 2C/37, Pärnu. Postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 13. märtsi 2017.a kuupäeva postitemplit, e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile info@kalanduskogu.ee hiljemalt 13. märts 2017.a kella 17.00-ks.

2017.a. I taotlusvooru projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Pärnumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2020+” tegevussuundades:

Tegevussuund Summa eurodes
Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine 465178,64
Majandustegevuse mitmekesistamine 429376,55
Kalasadamate uuendamine 601653,15
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine kalandus-piirkonnas 115618,42
KOKKU 1611826,76

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegiale 2020+ ja Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ poolt esitatud nõuetele.

Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, nõuab LLKK vajalike andmete ja dokumentide esitamist.

Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia 2020+, Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, Liivi Lahe Kalanduskogu projektitoetuste taotluse menetlemise korra, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda LLKK kodulehel.