Teabepäev kalanduse õigusaktidest ning kalavarude kaitse meetmetest aastal 2019

Toimumisaeg ja -koht: 04.04.2018 kell 10–15 (registreerumine ja tervituskohv kell 9.30) Pärnus hotelli Strand konverentsikeskuse Lahe saalis Tammsaare pst 35

Kalanduse teabekeskus koostöös valdkonna ministeeriumidega kutsub  kolmapäeval, 4. aprillil algusega kell 10 Pärnus  hotelli Strand konverentsikeskuse Lahe saali

teabepäevale kalanduse õigusaktidest ning kalavarude kaitse meetmetest aastal 2019.

Osalema on oodatud Pärnumaa kalurid ja kalandusettevõtjad, harrastuskalastajad, valdkondlike ametiasutuste esindajad, kõik kalavarude olukorrast huvitujad (palun kutset levitada!)

Ajakava
9.30–10.00 Osalejate kogunemine ja registreerumine. Tervituskohv
10.00–12.00
•Kalapüügikeeld Pärnu jõe suudmealal. Kohavaru kaitseks aastal 2019 kavandatavad meetmed – Keskkonnaministeeriumi esindajad
• Määruse „Lossitava kala kaalumise täiendavad nõuded ja metoodika“ (jõustumine 01.03.2018) sätted. Püüniste vahekauguste mõõtmine. Kala müük lõpptarbijale sadamas – Keskkonnainspektsiooni esindajad
12.00–12.30 Sirutus- ja energiapaus
12.30–15.00
• Väikestes kogustes kalamüük otse tarbijale. Üleandmisdeklaratsiooni vormistamine. Rannapüügi andmete esitamise elektrooniline rakendus – Maaeluministeeriumi esindajad
• Ülevaade piirkondlikest kalavarudest – mereinstituudi teadlased
*Korraldajal on õigus ajakava, sh teemade järjestust, muuta ja täiendada.

Teabepäeval osalemine on huvilistele tasuta. Eelkirjapanek 29. märtsi kella 12ks  aadressil info@kalanduskogu.ee


Lisateavet jagab koolitusspetsialist Ave Menets, ave.menets@ut.ee, 517 5003